MST-Manuaalinen SelkäTerapeutti

Lisää työkaluja pakkiin 

Fysi-instituutti tarjoaa yhdessä Pohjois-Karjalan aikuisopiston kanssa ammatillista täydennyskoulutusta hoitoalan ammattilaisille, hierojille, kuntohoitajille ja fysioterapeuteille. 

Joensuussa vuosittain järjestettävä manuaalisen terapian koulutus on monipuolinen ja kattava ammatillinen koulutus, joka antaa paljon uutta ammattitaitoa ja osaamista.

- Positiivista palautetta on tullut erittäin paljon, kertoo osteopaatti Tapio Piironen Fysioppi Ay:stä. Piironen toimii kurssilla kouluttajana ja järjestäjänä yhdessä fysioterapeutti Lasse Hyytiäisen kanssa. Lisäksi kurssilla käytetään myös ulkopuolisia kouluttajia, jotka kaikki ovat TEO:n rekisteriin merkittyjä ammattihenkilöitä, mm. naprapaatteja, fysioterapeutteja, lääkäreitä ja osteopaatteja.

- Kouluttajat ovat todella hyviä. Opetus pohjautuu heillä teoreettisen tiedon lisäksi omaan käytännön tietoon sekä käytännössä hyviksi havaittuihin tekniikoihin. Tämä oli positiivista, kertoo koulutukseen vuosina 2005 - 2006 osallistunut fysioterapeutti,MST - yrittäjä Armi Ratamaa Mäntyharjun Fysiohuoneelta.

Koulutus käsittää viisi viikonloppuisin pyörivää lähiopiskelujaksoa, yhteensä n. 300 tuntia. Yhdelle kurssille otetaan kerrallaan vain 15 henkilöä. Koska ryhmä on pieni, kouluttajan on mahdollista huomioida ja ohjata jokaista opiskelijaa henkilökohtaisesti.

Lisäksi etäopiskelumateriaalia jaetaan noin puolisentuhatta sivua. Kaikki lähijaksot suoritettuaan saa todistuksen ja mikä tärkeintä: oikeuden käyttää MST-nimikettä ammattinimikkeensä perässä. Näyttökokeen suoritettuaan opiskelijalla on oikeus käyttää myös nimikettä yrittäjän ammattitutkinto YAT.

- Käytännössä tämä  tarkoittaa esimerkiksi urheiluhierojan kohdalla niinkin pitkää nimikettä kuin urheiluhieroja MST –YAT, selvittää Piironen. 

Sisältö

Kurssin sisältö on kattava ja tiivis eikä turhalle jaarittelulle anneta jalansijaa. Kurssi käsittelee erikoistekniikoita pehmytkudoskäsittelyssä sekä manuaalisen terapian tekniikoita. Jokaiselle viikonlopulle on jaettu omat aihepiirinsä, joita ovat lanne, -rinta ja kaularanka sekä ylä- ja alaraajat.  

Manuaalinen terapia antaa lisää työkaluja tuki- ja liikuntaelinongelmien tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Aluksi kartoitetaan asiakkaan taustatiedot: Aiemmat tuki- ja liikuntaelinvaivat, tutkimukset, hoidot, hoitojen vasteet jne. Sen jälkeen fysioterapeutti tutkii: Tutkimisessa havainnoidaan mm. asiakkaan asentoa, liikkuvuutta sekä hermoperäisten oireiden esiintymistä ja pyritään löytämään ongelman aiheuttaja erilaisin testein. Tutkimisen jälkeen luodaan kuva asiakkaan kokonaistilanteesta ja tehdään fysioterapeuttinen diagnoosi, pohjana on tavallisesti lääkärin lähete sekä mahdolliset röntgenkuvat tai lausuntoja. Tämän jälkeen valitaan sopivat hoitomuodot. 

Hoidon lähtökohtana on aina asiakkaan oman aktiivisuuden lisääminen ja tukeminen sekä ohjaus virheellisten kuormitustekijöiden korjaamiseksi, jotta asiakkaan omalla harjoittelulla ennaltaehkäistäisiin oireiden uusiutumista. 
 

MST-Fysioterapeutin hoitokeinoja ovat aluksi mm. nivelen mobilisaatio ja pehmytkudoskäsittelyt. Fysioterapeutti voi käyttää myös ns. jännitys-rentous-tekniikkaa nivelen toimintahäiriön korjaamiseen. Tämän tekniikan tavoitteena on saada nivelet toimimaan kunnolla hyödyntämällä asiakkaan omaa lihasaktivaatiota. Manuaalinen selkäterapeutti (MST) voi tarvittaessa myös manipuloida turvallisesti. Jatkossa lisätään asiakkaan omaa aktiivisuutta aktiivisin liikehoidoin ja esimerkiksi antamalla kotiläksyksi sopivia liikkeitä. 

Opiskelu kursseilla ei ole pelkkää luennolla istumista, vaan melkoisen käytännönläheistä, mikä on tietysti tekniikoiden työssä hyödyntämisen kannalta hyvin tärkeää.

- Ryhmissä tehtävät käytännön harjoitukset lisäävät myös positiivista yhteishenkeä kurssilaisten välillä, joten ilmapiirissä ei juuri ole parannettavan varaa, sanoo Hyytiäinen.

Fysioterapeutti Jarkko Härkänen Fysiohuoneelta käy parhaillaan MST-koulutusta. Hänellä on jäljellä  vielä yhden viikonlopun tiivis opiskelupaketti tammikuussa.

- Kurssilla käydään läpi erittäin hyödyllisiä ja käytännöllisiä hoitotekniikoita. Työnantaja lähetti hakemaan kurssilta lisää työvälineitä ja niitä todellakin olen saanut, sanoo Härkänen.

Härkänen on vahvasti sitä  mieltä, että ihmisen anatomia on tunnettava ja näppituntuma hommaan on oltava ennestään olemassa, jotta kurssista saa kaiken hyödyn irti. MST-kurssin aiheet menevät pintaa syvemmälle.

- Oppi menee varmasti perille, sillä kouluttajat tulevat näyttämään kädestä pitäen ja neuvomaan, mikäli on kysyttävää tai jos havaitsevat suorituksissa tai ergonomiassa huomautettavaa, kertovat Ratamaa ja Härkänen. 

Miksi kouluttaudumme lisää?

Meiltä kysytään usein, miksi olemme koulutuksissa niin usein.

Tärkein seikka kaikessa lisäkoulutuksessa on aina asiakastyytyväisyys ja hoidon laadun parantaminen. Hoitoala kehittyy jatkuvasti ja on tärkeää saada uutta tietoa ja taitoa. Positiivista näyttöä MST- kurssin hyödyistä sen käyneiden työhön on jo.

- Asiakkailtani olen saanut paljon hyvää palautetta! He ovat olleet erittäin tyytyväisiä ja parhaita lausahduksia ovat mm. ” Tämä on juuri sitä mitä tarvitsen” tai ”Onpa hyvä, ettei tarvitse kauempaa lähteä hakemaan tällaista hoitoa”. Tekniikoita on mahdollista soveltaa jokaiselle asiakkaalle, hymyilee Ratamaa tyytyväisenä.

- Lisäplussaa tuo myös Niqaman selkäpenkki, jatkaa Jarkko Härkänen. Sitähän asiakas voi käyttää hoidon tukena myös itsenäisesti käytön ohjauksen jälkeen. 

Fysiohuoneelta saa fysioterapiaa tuki- ja liikuntaelinvaivoihin ja lisäksi neurologisiin sairauksiin, turvotuksiin, huimaukseen jne. Teemme myös kotikäyntejä. FYSIOTERAPEUTTI HOITAA IHMISTÄ, EI PELKÄSTÄÄN OIREITA, kertoo yrittäjä Armi Ratamaa. 

Lisätietoa

Lisää tietoa FYSIOHUONEESTA löytyy sivulta www.fysiohuone.nettisivut.fi ja

Fysioppi Ay:stä sekä MST-koulutuksesta löytää sivuilta www.fysioppi.net . 

Teksti: Tanja Tanskanen, Armi Ratamaa